Email address:
Password:

Password rescue
Register

Publications

Publications

Actual list is here

 1. J. Szymański, W. Duch
  Representation of hypertext documents based on terms, links and text compressibility
  Proceedings of the 17th International Conference on Neural Information Processing, Sydney, Australia 2010, Springer LNCS (in print)
  @article{szym_duch_6, address = {Sydney, Australia},
    author = {J. Szymański, W. Duch},
    journal = {Proceedings of the 17th International Conference on Neural Information Processing},
    publisher = {Springer LNCS (in print)},
    title = {Representation of hypertext documents based on terms, links and text compressibility},
  }
 2. J. Szymański, M. Roman, G. Borczuch, R. Szulgo
  Automatyczna Kategoryzacja artykułów Wikipedii
  Zeszyty naukowe Wydziału ETI PG, 2010.
  @article{szym_rom_bor_szul_1, address = {},
    author = {},
    journal = {},
    keywords = {},
    number = {},
    pages = {},
    posted-at = {},
    publisher = {},
    title = {},
    url = {},
    volume = {},
    year = {}
  }
 3. T. Boiński, A. Jaworska, R. Kleczkowski, P. Kunowski, J. Szymański
  Zespołowa budowa ontologii z wykorzystaniem systemu OCS i edtora PROTEGE
  Zeszyty naukowe Wydziału ETI PG, 2010.
  @article{boi_jaw_kle_kun_szym_1, address = {},
    author = {},
    journal = {},
    keywords = {},
    number = {},
    pages = {},
    posted-at = {},
    publisher = {},
    title = {},
    url = {},
    volume = {},
    year = {}
  }
 4. J. Szymański
  Towards Automatic Classification ofWikipedia Content
  Proceedings of the 11th International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning, Paisley, Scotland 2010, Springer LNCS
  @article{szym_12, address = {},
    author = {},
    journal = {},
    keywords = {},
    number = {},
    pages = {},
    posted-at = {},
    publisher = {},
    title = {},
    url = {},
    volume = {},
    year = {}
  }
 5. J. Szymański, W. Duch
  Dynamic Semantic Visual Information Management
  Proceedings of the 9th International Conference on Information and Management Sciences, Urumchi & Kashi, China 2010
  @article{szym_duch_5, address = {},
    author = {},
    journal = {},
    keywords = {},
    number = {},
    pages = {},
    posted-at = {},
    publisher = {},
    title = {},
    url = {},
    volume = {},
    year = {}
  }
 6. J. Szymański
  Równoległe obliczenia grup podobieństw dla wielowymiarowych danych w środowisku BeesyCluster
  Wydawnictwo Politechniki Gdanskiej, KASKBOOK 2010 (in print)
  @article{szym_11, address = {},
    author = {},
    journal = {},
    keywords = {},
    number = {},
    pages = {},
    posted-at = {},
    publisher = {},
    title = {},
    url = {},
    volume = {},
    year = {}
  }
 7. J. Szymański
  Cooperative WordNet Editor for Lexical Semantic Acquisition
  Springer CCIS. (in print)
  @article{szym_10, address = {},
    author = {},
    journal = {},
    keywords = {},
    number = {},
    pages = {},
    posted-at = {},
    publisher = {},
    title = {},
    url = {},
    volume = {},
    year = {}
  }
 8. J. Szymański
  Mining relations between Wikipedia Categories
  Proceedings of the 2th International Conference of Network of Digital Technologies, Czech Republic, Prague 2010, Springer CCIS.
  @article{szym_9, address = {},
    author = {},
    journal = {},
    keywords = {},
    number = {},
    pages = {},
    posted-at = {},
    publisher = {},
    title = {},
    url = {},
    volume = {},
    year = {}
  }
 9. J. Szymański
  Developing WordNet in Wikipedia-like style;
  Proceedings of the 5th International Conference of the Global WordNet Association, Mumbai, India 2010.
  @article{szym_8, address = {},
    author = {},
    journal = {},
    keywords = {},
    number = {},
    pages = {},
    posted-at = {},
    publisher = {},
    title = {},
    url = {},
    volume = {},
    year = {}
  }
 10. J. Szymański
  Wordventure – cooperative wordnet editor. Architecture for lexical semantic aquisition;
  Proceedings of the international conference on Knowledge Engineering and ontology developement, INSTICC, Funchal-Madeira, Portugal, 2009.
  @article{szym_7, address = {},
    author = {},
    journal = {},
    keywords = {},
    number = {},
    pages = {},
    posted-at = {},
    publisher = {},
    title = {},
    url = {},
    volume = {},
    year = {}
  }
 11. J. Szymański
  Wyszukiwanie artykułów medycznych w MEDLINE z wykorzystaniem UMLS;
  Inteligentne przestrzenie usług informacyjnych, Wydawnictwo Politechniki Gdanskiej, KASKBOOK 2009.
  @article{szym_6, address = {},
    author = {},
    journal = {},
    keywords = {},
    number = {},
    pages = {},
    posted-at = {},
    publisher = {},
    title = {},
    url = {},
    volume = {},
    year = {}
  }
 12. J. Szymański
  Rozumienie pojęć języka naturalnego w procesie kognitywnym;
  Z zagadnień kognitywistyki i wirtualistyki, Wydawnictwo Politechniki Gdanskiej, 2009.
  @article{szym_5, address = {},
    author = {},
    journal = {},
    keywords = {},
    number = {},
    pages = {},
    posted-at = {},
    publisher = {},
    title = {},
    url = {},
    volume = {},
    year = {}
  }
 13. J. Szymański, Kilanowski D.
  Wikipedia and WordNet integration based on words co-occurrences;
  Proceedings of the 30th International Conference Information Systems, Architecture, and Technology, Szklarska Poręba, Poland, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009.
  @article{szym_kal_1, address = {},
    author = {},
    journal = {},
    keywords = {},
    number = {},
    pages = {},
    posted-at = {},
    publisher = {},
    title = {},
    url = {},
    volume = {},
    year = {}
  }
 14. J. Szymański
  Web Search Results Clusterization with Background Knowledge;
  Proceedings of the 2nd International Conference on Human System Interaction, Catania, Italy 2009.
  @article{szym_4, address = {},
    author = {},
    journal = {},
    keywords = {},
    number = {},
    pages = {},
    posted-at = {},
    publisher = {},
    title = {},
    url = {},
    volume = {},
    year = {}
  }
 15. W. Duch, J. Szymański
  Semantic Web: Asking the Right Questions;
  Proceedings of the 7 International Conference on Information and Management Sciences, California Polytechnic State University, 2008.
  @article{szym_duch_4, address = {},
    author = {},
    journal = {},
    keywords = {},
    number = {},
    pages = {},
    posted-at = {},
    publisher = {},
    title = {},
    url = {},
    volume = {},
    year = {}
  }
 16. W. Duch, J. Szymański
  Knowledge Representation and Acquisition for Large-Scale Semantic Memory;
  World Congress of Computational Intelligence, IEEE Press, str. 3117--3124, 2008.
  @article{szym_duch_3, address = {},
    author = {},
    journal = {},
    keywords = {},
    number = {},
    pages = {},
    posted-at = {},
    publisher = {},
    title = {},
    url = {},
    volume = {},
    year = {}
  }
 17. P. Majewski, J. Szymański
  Text categorisation with semantic common sense knowledge: first results;
  Proceedings of 14th Int. Conference on Neural Information Processing (ICONIP07), Springer Lecture Notes in Computer Science, str. 285-–294, 2008
  @article{maj_szym_1, address = {},
    author = {},
    journal = {},
    keywords = {},
    number = {},
    pages = {},
    posted-at = {},
    publisher = {},
    title = {},
    url = {},
    volume = {},
    year = {}
  }
 18. J. Szymański
  Portal do kooperacyjnej pracy nad ontologiami dziedzinowymi;
  Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej KASKBook, 2008.
  @article{szym_3, address = {},
    author = {},
    journal = {},
    keywords = {},
    number = {},
    pages = {},
    posted-at = {},
    publisher = {},
    title = {},
    url = {},
    volume = {},
    year = {}
  }
 19. J. Szymański, A. Mizgier, M. Szopinski, P. Lubomski
  Ujednoznacznianie słów przy użyciu słownika WordNet;
  Zeszyty naukowe Wydziału ETI PG, str. 421--427, 2008.
  @article{szym_miz_szop_lub_1, address = {},
    author = {},
    journal = {},
    keywords = {},
    number = {},
    pages = {},
    posted-at = {},
    publisher = {},
    title = {},
    url = {},
    volume = {},
    year = {}
  }
 20. J. Szymański, W. Duch
  Semantic Memory Architecture for Knowledge Acquisition and Management;
  Proceedings of the 6 International Conference on Information and Management Sciences, California Polytechnic State University, str. 342-348, 2007
  @article{szym_duch_2, address = {},
    author = {},
    journal = {},
    keywords = {},
    number = {},
    pages = {},
    posted-at = {},
    publisher = {},
    title = {},
    url = {},
    volume = {},
    year = {}
  }
 21. J. Szymański, W. Duch
  Semantic Memory Knowledge Acquisition Through Active Learning;
  Proceedings of the 20th International Joint Conference on Neural Networks, IEEE Press, str. 3110-3115, 2007.
  @article{szym_duch_1, address = {},
    author = {},
    journal = {},
    keywords = {},
    number = {},
    pages = {},
    posted-at = {},
    publisher = {},
    title = {},
    url = {},
    volume = {},
    year = {}
  }
 22. J. Szymański, T. Sarnatowicz, W. Duch
  Towards avatars with artificial minds: Role of semantic memory;
  Journal of Ubiquitous Computing and Intelligence, American Scientific Publishers, 2007.
  @article{duch_szym_sar_3, address = {},
    author = {},
    journal = {},
    keywords = {},
    number = {},
    pages = {},
    posted-at = {},
    publisher = {},
    title = {},
    url = {},
    volume = {},
    year = {}
  }
 23. J. Szymański, K. Dusza, Ł. Byczkowski
  Cooperative Editing Approach for Building Wordnet Database;
  Proceedings of the XVI International conference on system science, str. 448--457, 2007.
  @article{szym_dus_byc_1, address = {},
    author = {},
    journal = {},
    keywords = {},
    number = {},
    pages = {},
    posted-at = {},
    publisher = {},
    title = {},
    url = {},
    volume = {},
    year = {}
  }
 24. J. Szymański, B. Kamiński, O. Tomczak
  Wontougo -- kooperacyjny edytor WordNetu;
  Zeszyty naukowe Wydziału ETI PG, str. 231--240, 2007.
  @article{szym_kam_tom_1, address = {},
    author = {},
    journal = {},
    keywords = {},
    number = {},
    pages = {},
    posted-at = {},
    publisher = {},
    title = {},
    url = {},
    volume = {},
    year = {}
  }
 25. J. Szymański
  Pamięć semantycza i Awatar grający w 20 pytań;
  Proceedings of the 2nd Polish and International PhD Forum-Conference on Computer Science, str. 1--15 ,2006.
  @article{szym_2, address = {},
    author = {},
    journal = {},
    keywords = {},
    number = {},
    pages = {},
    posted-at = {},
    publisher = {},
    title = {},
    url = {},
    volume = {},
    year = {}
  }
 26. J. Szymański
  Bazodanowy system WordNet jako słownik języka angielskiego;
  Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej KASKBook, str. 155--163, 2006.
  @article{szym_1, address = {},
    author = {},
    journal = {},
    keywords = {},
    number = {},
    pages = {},
    posted-at = {},
    publisher = {},
    title = {},
    url = {},
    volume = {},
    year = {}
  }
 27. J. Szymański, T. Sarnatowicz, W. Duch
  Semantic memory for avatars in cyberspace;
  Proceedings of the International Conference on Cyberworlds, IEEE Computer Society, str. 165--171, 2005.
  @article{duch_szym_sar_2, address = {},
    author = {},
    journal = {},
    keywords = {},
    number = {},
    pages = {},
    posted-at = {},
    publisher = {},
    title = {},
    url = {},
    volume = {},
    year = {}
  }
 28. W. Duch, J. Szymański, T. Sarnatowicz
  Concept description vectors and the 20 question game;
  Intelligent Information Processing and Web Mining, Advances in Soft Computing, Springer LNAI, str. 41–50, 2005.
  @article{duch_szym_sar_1, address = {},
    author = {},
    journal = {},
    keywords = {},
    number = {},
    pages = {},
    posted-at = {},
    publisher = {},
    title = {},
    url = {},
    volume = {},
    year = {}
  }

back to top

Poprawny CSS!

Computational Wikipedia v. 1.3.2

8201 views